νοτιοανατολικός -ή -ό Adj.  [notioanatolikos -i -o, notioanatolikos -h -o]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • νοτιοανατολικός (maskulin)
  • νοτιοανατολική (feminin)
  • νοτιοανατολικό (neutrum)


Griechische Definition zu νοτιοανατολικός -ή -ό

νοτιοανατολικός -ή -ό [notioanatodivkós] : 1α.(για γεωγραφικό χώρο) που βρίσκεται προς το μεταξύ νότου και ανατολής σημείο του ορίζοντα (συντομογρ. NA): H Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη. β. (για κτίσμα) που είναι στραμμένος προς το μεταξύ νότου και ανατολής σημείο του ορίζοντα ή που η μία πλευρά του είναι στραμμένη προς το νότο και η άλλη προς την ανατολή· ανατολικομεσημβρινός. || (ως ουσ.) τα νοτιοανατολικά, το νοτιοανατολικό τμήμα μιας περιοχής: Στα νοτιοανατολικά του χωριού υπάρχει ένα δάσος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback