{η}  νοτιά Subst.  [notia]

{der}    Subst.
(2)
(0)

Etymologie zu νοτιά

νοτιά Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
26 Σήκωσε ανατολικόν άνεμο στον ουρανό και με τη δύναμή του έφερε τον νοτιά·26 Er ließ weben den Ostwind unter dem Himmel und erregte durch seine Stärke den Südwind.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
όστρια
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu νοτιά.

Griechische Definition zu νοτιά

νοτιά η [notxá] : 1.ο νότιος άνεμος· νοτιάς. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback