νναι  

  • es ist
    upvotedownvote
  • Nnai
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μέσο σταθμικό υψόμετρο 50. Απέχει από τη Σπάρτη 60 χλμ. περίπου, προς τα ΝΝΑ. Η εξέλιξη πληθυσμού του οικισμού έχει ως εξής: κάτοικοι 86 (1951), 43 (1961) ...

... μέσο σταθμικό υψόμετρο 190 και απέχει από τη Σπάρτη 4 χλμ. περίπου, προς τα ΝΝΑ. Η εξέλιξη πληθυσμού του οικισμού έχει ως εξής: κάτοικοι 84 (1961), 81 (1971) ...

... μέσο σταθμικό υψόμετρο 10 και απέχει από το Βόλο, 80 χλμ. περίπου, προς τα ΝΝΑ. Η εξέλιξη πληθυσμού της Αγίας Κυριακής έχει ως εξής: κάτοικοι 350 (1961) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nne, nnai


Deutsche Synonyme zu: νναι

es gibt es ist wir haben es herrscht (etwas) ist da (etwas) ist eingetreten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15