νεοσσιά  

  • Covey
    upvotedownvote
  • Saft
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αποφύσεις (basipterygoid processes) (υπάρχουν ή όχι). Σημειωτέον ότι, στους νεοσσούς των νεόγναθων πτηνών, υφίστανται κάποιες δομές που απαντώνται στα ενήλικα ...

... πτερώματος. Απαντώνται στους νεοσσούς, αλλά και στα ενήλικα πτηνά κάτω από τα στέγαστρα. Μάλιστα, τα πτίλα των νεοσσών ονομάζονται νεοσσόπτιλα (neossoptiles) ...

... την απουσία αντίστοιχα των δικών τους νεοσσών έδειξε ότι, όταν ανταγωνίζονται με τους γνήσιους νεοσσούς, οι νεοσσοί του κούκου δεν λαμβάνουν αρκετή τροφή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

neossia


Deutsche Synonyme zu: νεοσσιά

Saft Elektrizität Strom

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15