ναρκοπέδιο  

  • Minenfeld
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

narkopedio, narkopethio


Deutsche Synonyme zu: ναρκοπέδιο

Minenfeld Minenteppich Minengürtel Minensperre


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ναρκοπέδιο ναρκοπέδια
Genitiv ναρκοπεδίου ναρκοπεδίων
Akkusativ ναρκοπέδιο ναρκοπέδια
Vokativ ναρκοπέδιο ναρκοπέδια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15