ναι  

  • ja
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Είναι τη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ne, nai


Deutsche Synonyme zu: ναι

umso eher als sintemalen ja schließlich denn nämlich sintemal zumal zumal ja da da ja da nämlich zumal da doch (mit Verb + Subj. davor; literarisch) wo ja wo doch wo schließlich umso mehr als umso weniger als dabei (hauptsatzeinleitend) wo sogar wenn sogar ebenso wie plus wie noch wie auch wie sowie sowohl und sowohl ... als auch nebst neben ja sogar zuzüglich stimmt korrekt exakt yep (szenesprachl.) roger ja genau genau stimmt genau absolut! definitiv! du sagst es! Sie sagen es! hundertprozentig! positiv aber ja! aber sicher! Word!

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15