μυκώμαι  

  • brüllen (für Tiere)
    upvotedownvote
  • Knurren
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mikome, mykwmai


Synonyme zu: μυκώμαι

μουκανίζω

μουγκρίζω


Deutsche Synonyme zu: μυκώμαι

Murren Knurren grollen brummen grummeln raunzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15