μυθικός Adj.  [mithikos, mythikos]

  Adj.
(1)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu μυθικός

μυθικός μυθ- ( μύθος) + -ικός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
μυθικός -ή -ό

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μυθικός.Griechische Definition zu μυθικός

μυθικός, επίθ.

1) Που ανήκει ή αναφέρεται στους μύθους:
(Πόλ. Τρωάδ. 4298).
2) Φανταστικός:
πλάσματα … μυθικά (Γλυκά, Στ. 4).
Το ουδ. ως ουσ. = παραμύθι:
είχα γράψει μυθικά (Ροδολ. Αφ. 54).
[αρχ. επίθ. μυθικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback