{το}  μπριστόλ  Subst.  [bristol, mpristol]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μπριστόλ

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μπριστόλ

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu μπριστόλ

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μπριστόλ.Griechische Definition zu μπριστόλ

μπριστόλ το [bristól] Ο (άκλ.) : είδος χαρτιού πολυτελείας.

[λόγ. < γαλλ. bristol < αγγλ. τοπων. Bristol όπου πρωτοκατασκευάστηκε]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback