μπλέκομαι    [blekome, mplekomai]

Ähnliche Bedeutung wie μπλέκομαι

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μπλέκομαι.


Weiterführende Links

Griechische Definition von μπλέκομαιμπλέκομαι


Frage oder Kommentar zu μπλέκομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15