μπακαλοτέφτερο  

  • für ein schmutziges oder zerknittertes Notizbuch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... 17-06-2015.  Κάλλιμπαν, Λουκιανός (6 Ιουλίου 2013). ««Παπαγαλάκια» με μπακαλοτέφτερα ψέγουν ΝΔ – Καραμανλή για την κρίση». http://www.newsbomb ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

bakaloteftero, mpakaloteftero

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15