μπάζω  Verb  [bazo, mpazw]

Ähnliche Bedeutung wie μπάζω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze μπάζω

... Ο Μπαζ Όλντριν (αγγλ.: Buzz Aldrin, γεννημένος ως Edwin Eugene Aldrin Jr., 20 Ιανουαρίου 1930) είναι Αμερικανός μηχανικός και πρώην αστροναύτης. Υπήρξε ...

... μπάζες μπορούν. Καθώς κάθε παίκτης έχει 10 φύλλα, 10 είναι επομένως και οι συνολικές μπάζες σε κάθε διανομή. Στο τέλος οι παίχτες μετράνε τις μπάζες τους ...

... κεντρικούς χαρακτήρες του Σερίφη Γούντι και του Μπαζ Λαϊτγίαρ αντίστοιχα. Η συνέχεια βρίσκει τον Μπαζ και τα υπόλοιπα παιχνίδια να προσπαθούν να σώσουν ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze hereinlassen

... Sag ihm, dass er den Hund hereinlassen soll! ...

... Sagt ihm, dass er den Hund hereinlassen soll! ...

... Sagen Sie ihm, dass er den Hund hereinlassen soll! ...

Quelle: Pfirsichbaeumchen, Pfirsichbaeumchen, Pfirsichbaeumchen

Grammatik


ΜΠΑΖΩ
anebazo">I put in
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μπάζωμπάζουμε, μπάζομε
μπάζειςμπάζετε
μπάζειμπάζουν(ε)
Imper
fekt
έμπαζαμπάζαμε
έμπαζεςμπάζατε
έμπαζεέμπαζαν, μπάζαν(ε)
Aoristέμπασαμπάσαμε
έμπασεςμπάσατε
έμπασεέμπασαν, μπάσαν(ε)
Per
fect
έχω μπάσειέχουμε μπάσει
έχεις μπάσειέχετε μπάσει
έχει μπάσειέχουν μπάσει
Plu
per
fect
είχα μπάσειείχαμε μπάσει
είχες μπάσειείχατε μπάσει
είχε μπάσειείχαν μπάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μπάζωθα μπάζουμε, θα μπάζομε
θα μπάζειςθα μπάζετε
θα μπάζειθα μπάζουν(ε)
Fut
ur
θα μπάσωθα μπάσουμε, θα μπάζομε
θα μπάσειςθα μπάσετε
θα μπάσειθα μπάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μπάσειθα έχουμε μπάσει
θα έχεις μπάσειθα έχετε μπάσει
θα έχει μπάσειθα έχουν μπάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μπάζωνα μπάζουμε, να μπάζομε
να μπάζειςνα μπάζετε
να μπάζεινα μπάζουν(ε)
Aoristνα μπάσωνα μπάσουμε, να μπάσομε
να μπάσειςνα μπάσετε
να μπάσεινα μπάσουν(ε)
Perfνα έχω μπάσεινα έχουμε μπάσει
να έχεις μπάσεινα έχετε μπάσει
να έχει μπάσεινα έχουν μπάσει
Imper
ativ
Presμπάζεμπάζετε
Aoristμπάσεμπάστε
Part
izip
Presμπάζοντας
Perfέχοντας μπάσει
InfinAoristμπάσει


Griechische Definition zu μπάζω

μπάζω [bázo] .1α μππ. μπασμένος : (οικ.) 1α. βάζω κπ. ή κτ. μέσα σε κλειστό χώρο: Mπάζει τον αγαπητικό της από την πίσω πόρτα. β. (στο γ' πρόσ.) επιτρέπω την είσοδο: Mπάζει η πόρτα / το παράθυρο, επιτρέπει την είσοδο αέρα ή κρύου. Mπάζει η βάρκα νερά. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μπάζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15