μου  

  • mein
    upvotedownvote
  • meine
    upvotedownvote
  • mir
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πολύ μου χρησίμεψε.

Η απόφασή μου να σπουδάσω στο εξωτερικό εξέπληξε τους γονείς μου.

Μή μου άπτου.

Quelle: Sprachprofi, glavkos, maolek


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mu, moy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15