μνημοσύνη    [mnimosini, mnhmosynh]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu μνημοσύνη

μνημοσύνη Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μνημοσύνη

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μνημοσύνη

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu μνημοσύνη

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μνημοσύνη.Griechische Definition zu μνημοσύνη

μνημοσύνη η· εμνημοσύνη.

(Εδώ) δέηση για την ψυχή κάπ. νεκρού, μνημόσυνο:
τας μετά θάνατον γινομένας … λειτουργίας και εμνημοσύνας (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. IV 459).
[αρχ. ουσ. μνημοσύνη]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback