{ο}  μισθοφόρος Subst.  [misthoforos]

{der}    Subst.
(116)

Etymologie zu μισθοφόρος

μισθοφόρος altgriechisch μισθοφόρος μισθός + φέρω


GriechischDeutsch
Οι επιθέσεις στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, υπερβαίνουν κατά πολύ τα ζητήματα λογοδοσίας εφόσον οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θεωρούνται συστηματικά ως εχθροί, ξένοι μισθοφόροι και μεμονωμένοι ακτιβιστές και δέχονται προσωπικές επιθέσεις και συκοφαντίες από μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το κράτος.Die Angriffe auf zivilgesellschaftliche Organisationen in einigen Ländern, insbesondere in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, betreffen weit mehr als nur deren Zuständigkeiten, da diese Organisationen systematisch als Feinde und ausländische Söldner diffamiert und einzelne Aktivisten in Regierungsmedien persönlich angegriffen und verleumdet werden.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη θα μελετήσουν τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων παρεμπόδισης των πολιτών τους από το να συμμετέχουν σε βίαιες συγκρούσεις ως μισθοφόροι.Die Mitgliedstaaten werden die Möglichkeit weiterer Maßnahmen prüfen, durch die ihre Bürger davon abgehalten werden können, sich als Söldner an gewaltsamen Konflikten zu beteiligen.

Übersetzung bestätigt

Η πρόταση, ωστόσο, υποστηρίζεται από το Κογκρέσο των Ουκρανών Εθνικιστών και την παραστρατιωτική του πτέρυγα, τον UNA, ορισμένα μέλη του οποίου πολέμησαν ως μισθοφόροι στην Τσετσενία.Unterstützt wird der Vorschlag jedoch vom Kongress der Ukrainischen Nationalisten und seinem parlamentarischen Ableger, der UNA, deren Mitglieder teilweise als Söldner in Tschetschenien kämpften.

Übersetzung bestätigt

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητας λήγει την 21η Φεβρουαρίου και χαιρετίζω το θάρρος του υποψηφίου της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, του κ. Alexander Milinkevich, η εκστρατεία του οποίου θα περιοριστεί σε δύο τριαντάλεπτες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, ενώ ο κ. Lukashenko θα έχει στη διάθεσή του όσο χρόνο θελήσει και θα προβάλλεται καθημερινά ως αρχηγός του κράτους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι είναι δολοφόνοι ή μισθοφόροι της Δύσης.Am 21. Februar läuft die Frist für die Registrierung anderer Präsidentschaftskandidaten ab. Ich begrüße den Mut des gemeinsamen Kandidaten der Opposition, Alexander Milinkewitsch, dem in seinem Wahlkampf nur zwei dreißigminütige Fernsehund Rundfunkinterviews zugestanden werden, während Herr Lukaschenko über unbegrenzte Sendezeit verfügt und jeden Tag als Staatoberhaupt in den Medien präsent ist, wo er seine Gegner als Verbrecher oder Söldner des Westens beschimpft.

Übersetzung bestätigt

Στο Ιράκ υπάρχουν πάρα πολλοί μισθοφόροι από τις Νήσους Φίτζι, οι οποίοι κερδίζουν εκεί τα προς το ζην και μετά επιστρέφουν μεμονωμένα, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί βαριά.Im Irak sind sehr viele Söldner von den Fidschi-Inseln tätig, die dort ihr Geld verdienen und dann zurückkommen als Menschen, die teilweise schwer traumatisiert sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μισθοφόρος

μισθοφόρος ο [misθofóros] : 1. στρατιωτικός, ιδίως ξένος, που κατατάσσεται και υπηρετεί με μοναδικό κίνητρο το μισθό: Ο Aλέξανδρος στο Γρανικό αντιμετώπισε περίπου είκοσι χιλιάδες Πέρσες κι άλλους τόσους Έλληνες μισθοφόρους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback