{ο}  μηδενιστής Subst.  [midenistis, mithenistis, mhdenisths]

{der}    Subst.
(5)

Etymologie zu μηδενιστής

μηδενιστής (Lehnübersetzung) französisch nihiliste


GriechischDeutsch
Δεν είμαστε όλοι μηδενιστές.ich kann es mir nicht leisten, den Nihilisten zu spielen.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν είμαστε όλοι μηδενιστές.Ich kann es mir nicht leisten, den Nihilisten zu spielen.

Übersetzung nicht bestätigt

Είναι μηδενιστής.Der ist Nihilist.

Übersetzung nicht bestätigt

μηδενιστής ήξερε πού ήταν!Dieser Nihilist wusste doch, wo sie war. Dude!

Übersetzung nicht bestätigt

Τι σόι μηδενιστές είστε εσείς;Wer ist denn hier der Nihilist?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
νιχιλιστής
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu μηδενιστής

μηδενιστής ο [miδenistís] : οπαδός του μηδενισμού.

[λόγ. μηδέν -ιστής μτφρδ. γαλλ. nihidivste· λόγ. μηδενισ(τής) -τρια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback