μηδέν  (miden, mithen, mhden)  


Beispielsätze μηδέν

... Ο Τομ θα 'ναι εδώ σε μηδέν χρόνο. ...

... ίσο με το πραγματικό επιτόκιο), έτσι ώστε το οριακό κοινωνικό όφελος και το οριακό κοινωνικό κόστος της διακράτησης χρήματος να ισοσκελίζεται στο μηδέν ...

... Η απόλυτη τιμή ή το απόλυτο ενός πραγματικού αριθμού είναι η τιμή του αριθμού χωρίς πρόσημο και δείχνει την απόσταση του αριθμού από το μηδέν ή το κέντρο ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze nichts

... Das wird nichts ändern. ...

... Ich werde dich heute nichts mehr fragen. ...

... Ich habe nichts Besseres zu tun. ...

Quelle: ludoviko, MUIRIEL, MUIRIEL


Weiterführende Links

Griechische Definition von μηδένμηδένWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15