μηδέν    [miden, mithen, mhden]


Beispielsätze μηδέν

... Ο Τομ θα 'ναι εδώ σε μηδέν χρόνο. ...

... ίσο με το πραγματικό επιτόκιο), έτσι ώστε το οριακό κοινωνικό όφελος και το οριακό κοινωνικό κόστος της διακράτησης χρήματος να ισοσκελίζεται στο μηδέν ...

... Η απόλυτη τιμή ή το απόλυτο ενός πραγματικού αριθμού είναι η τιμή του αριθμού χωρίς πρόσημο και δείχνει την απόσταση του αριθμού από το μηδέν ή το κέντρο ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze nichts

... Das wird nichts ändern. ...

... Ich werde dich heute nichts mehr fragen. ...

... Ich habe nichts Besseres zu tun. ...

Quelle: ludoviko, MUIRIEL, MUIRIEL

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μηδέν.


Griechische Definition zu μηδέν

μηδέν [miδén] αριθμτ. επίθ. απόλ. γεν. μηδενός (χωρίς πληθ.) : 1α. που δηλώνει ένα σύνολο από μηδέν (0) μονάδες, που δηλώνει την πλήρη έλλειψη ποσότητας ή μεγέθους: Aν από κάθε αριθμό αφαιρέσουμε τον εαυτό του, το υπόλοιπο είναι μηδέν. Γίνεται κτ. μηδέν, μηδενίζεται. (έκφρ.) ώρα μηδέν, για την πιο σημαντική ή κρίσιμη στιγμή. β. μηδαμινός, όχι αξιόλογος: Ως επιστήμονας είναι καλός, ως άνθρωπος όμως είναι μηδέν. Tα χρήματα αυτά είναι μηδέν μπροστά σε εκείνα που υπολόγιζα να πάρω. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μηδέν

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15