μετρητός -ή -ό Adj.  [metritos -i -o, metrhtos -h -o]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • μετρητός (maskulin)
  • μετρητή (feminin)
  • μετρητό (neutrum)


Griechische Definition zu μετρητός -ή -ό

μετρητός, επίθ.

1) Ο ορισμένος με μέτρηση, μετρημένος:
βρέθησαν … οι φονεμένοι δύο χιλιάδες μετρητοί (Αχέλ. 717).
2) Λιγοστός:
εξελθών συν μετρητοίς ιππέοις (Βίος Αλ. 5076).
3) Προκ. για χρήμα σε νομίσματα, σε ρευστό:
δουκάτ’ αν έχει μετρητά … (Βεντράμ., Γυν. 64).
4) Ρυθμικός:
πάσι (ενν. οι νέοι) με ζάλα μετρητά (Ερωτόκρ. Β́ 379).
Το ουδ. ως ουσ. =
1) (Στον πληθ.) ρευστό χρήμα:
μετρητά τσεκίνια 50 (Σεβήρ., Τελ. Σημειωμ. 7).
2) Μονάδα για μέτρηση υγρών:
πέντε μετρητά κρασίον (Διαθ. Νίκωνος 104).
[αρχ. επίθ. μετρητός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback