{ο}  μαχαραγιάς Subst.  [macharagias, macharajias, maxaragias]

{der}    Subst.
(13)

Etymologie zu μαχαραγιάς

μαχαραγιάς französisch maharajah χίντι महाराजा (mahārājā) sanskritisch महाराज (mahārāja: μεγάλος βασιλιάς) महा ‎(mahā: μεγάλος) + राजन् (rājan: βασιλιάς)


GriechischDeutsch
Ένας μαχαραγιάς ήρθε από την Ινδία για να της ζητήσει μία της κάλτσα.Ein indischer Maharadscha erbettelte mal einen Seidenstrumpf von ihr.

Übersetzung nicht bestätigt

Να ο μαχαραγιάς.Das ist der Maharadscha.

Übersetzung nicht bestätigt

Μετά ο Δούκας του Μιλάνου ο Βασιλιάς της Ισπανίας, ο μαχαραγιάς.Dann kam der Graf von Mailand... ... derKönigvonSpanien, ein Khedive, ein Maharadscha.

Übersetzung nicht bestätigt

Tώρα υπάρχει νέος μαχαραγιάς. T΄ανάκτορα έχουν ξανά τη δύναμη του ζοφερού φωτός.Dort ist ein neuer Maharadscha und der Palast hat wieder die Macht des dunklen Lichts.

Übersetzung nicht bestätigt

Γιατί να την πάρει ο μαχαραγιάς από δω;Warum sollte der Maharadscha den Stein wegnehmen?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μαχαραγιάς.

Griechische Definition zu μαχαραγιάς

μαχαραγιάς ο [maxarajás] : τίτλος Iνδών πριγκίπων ή ηγεμόνων: H Aγγλία κυριάρχησε στις Iνδίες επιβάλλοντας την επικυριαρχία της στους ντόπιους μαχαραγιάδες. Zει σαν μαχαραγιάς, για πλούτο, πολυτέλεια ή καλοπέραση. || (θηλ.) σύζυγος του μαχαραγιά.

[λόγ. < γαλλ. maharaja (ορθογρ. δαν.) < σανσκρ. mahā `μεγάλος΄ rājā `βασιλιάς΄· λόγ. < γαλλ. maharani < σανσκρ. mahā `μεγάλη΄ rāni `βασίλισσα΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback