{το}  μανταρίνι Subst.  [mantarini]

{die}    Subst.
(21)

Etymologie zu μανταρίνι

μανταρίνι italienisch mandarini[1], Mehrzahl von mandarino proto-französisch mandarim / mandarij μαλαϊκή menteri / manteri sanskritisch मन्त्रिन् ‎(mantrin: σύμβουλος, υπουργός), from मन्त्र ‎(mantra: συμβουλή, απόφθεγμα) + -इन् ‎(-in) indoeuropäisch (Wurzel) *men- (σκέφτομαι)


GriechischDeutsch
Ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν είναι ορατό από έξω, εκτός από τα μανταρίνια, για τα οποία είναι υποχρεωτική η ονομασία του είδους ή η ονομασία της ποικιλίας (κατά περίπτωση),Bezeichnung der Art, wenn das Erzeugnis von außen nicht sichtbar ist, außer bei Mandarinen, für die diese Angabe oder der Name der Sorte erforderlich ist;

Übersetzung bestätigt

ελαφρά και μερική αποκόλληση του περικαρπίου για τα πορτοκάλια (που επιτρέπεται και για τα μανταρίνια).leichte teilweise Loslösung der Schale bei Orangen (eine Loslösung der Schale ist normal bei Mandarinen).

Übersetzung bestätigt

Φασόλια (νωπά ή κατεψυγμένα χωρίς τους λοβούς), καρότα, αγγούρια, πορτοκάλια ή μανταρίνια, αχλάδια, γεώμηλα, ρύζι και σπανάκι (νωπό ή κατεψυγμένο).Bohnen (frisch oder gefroren, ohne Hülsen), Karotten, Gurken, Orangen oder Mandarinen, Birnen, Kartoffeln, Reis, Spinat (frisch oder gefroren).

Übersetzung bestätigt

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλιαzur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen

Übersetzung bestätigt

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία [4], η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2005, 2006 και 2007, πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλιαZur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft [4] und auf der Grundlage der letzten für 2005, 2006 und 2007 verfügbaren Angaben sind die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen zu ändern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
μανταρινιάGriechische Definition zu μανταρίνι

μανταρίνι το [mandaríni] : φρούτο που ανήκει στα εσπεριδοειδή, είναι ζουμερό, γλυκό και αρωματικό και έχει περίπου το ίδιο σχήμα με το πορτοκάλι αλλά είναι μικρότερο σε μέγεθος: Φλούδες / γλυκό / φέτες από μανταρίνι.

[ιταλ. αρσ. mandarino, πληθ. mandarini που θεωρήθηκε ουδ. εν. (από τα ισπαν.) < mandarina ίσως από την ομοιότητα του χρώματος της ρόμπας των μανδαρίνων (δες λ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback