{ο}  μανδαρίνος Subst.  [mandarinos, mantharinos]

{der}  
Bonze (ugs.)
  Subst.
(1)
{der}  
Mandarin (ugs.)
  Subst.
(1)

Etymologie zu μανδαρίνος

μανδαρίνος französisch mandarin proto-französisch mandarim / mandarij μαλαϊκή menteri / manteri sanskritisch मन्त्रिन् ‎(mantrin: σύμβουλος, υπουργός), from मन्त्र ‎(mantra: συμβουλή, απόφθεγμα) + -इन् ‎(-in) indoeuropäisch (Wurzel) *men- (σκέφτομαι)


GriechischDeutsch
Μεγάλωσε σε μια εποχή όπου ο κομφουκιανισμός ήταν η κοινωνική νόρμα και ο τοπικός μανδαρίνος ήταν το άτομο που είχε αξία.Sie wuchs zu einer Zeit auf, in der Konfuzianismus die soziale Norm und der lokale Mandarin die wichtigste Person war.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μανδαρίνος

μανδαρίνος ο [manδarínos] : 1. τίτλος ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων στην αυτοκρατορική Kίνα και στην Kορέα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback