μαινάς  

  • Füchsin
    upvotedownvote
  • Mänade
    upvotedownvote
  • wütende Frau
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Μαιν (γαλ. Main, προφέρεται "μεν") είναι μια από τις ιστορικές επαρχίες της Γαλλίας. Αντιστοιχεί γεωγραφικά στην πάλαι ποτέ κομητεία του Μαιν, με κεντρική ...

... Η Ερμενγάρδη του Μαιν (πέθανε το 1126) ήταν κόμισσα του Μαιν από το 1110 έως το 1126, κόρη του Ηλία Α΄, κόμητος του Μαιν και της Ματθίλδης του Σατώ-λε-Λουάρ ...

... Η Μαινάς ορχούμενη είναι γλυπτό του Σκόπα, που χρονολογείται στο 330 π.Χ. και είναι γνωστό από μεταγενέστερο μαρμάρινο αντίγραφο που φυλάσσεται στις Κρατικές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

menas, mainas


Synonyme zu: μαινάς

μαινάδα


Deutsche Synonyme zu: μαινάς

Fähe Füchsin

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15