{το}  μαθητούδι  Subst.  [mathitudi, mathituthi, mathhtoydi]

Ähnliche Bedeutung wie μαθητούδι

Noch keine Synonyme

GrammatikGriechische Definition zu μαθητούδι

μαθητούδι το [maθitúδi] Ο44α : 1. μικρός στην ηλικία μαθητής· μαθητάκος: Tα μαθητούδια της πρώτης τάξης. || Tον επέπληξε ο διευθυντής του κι αυτός δεν αντέδρασε, τον άκουγε σαν κανένα μαθητούδι. || [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μαθητούδι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15