μαζικοποίηση  

  • Spirituelle Methode
    upvotedownvote
  • Vermassung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μαζοποίηση ή μαζικοποίηση είναι η διαδικασία και το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο καταργείται η ατομική βούληση, τα άτομα παθητικοποιούνται, αποκτούν ...

... μουσική βιομηχανία βρίσκεται εν μέσω ραγδαίων αλλαγών εξαιτίας της μαζικοποίησης της ψηφιακής διανομής της μουσικής. Αυτό φαίνεται ευκρινώς στις συνολικές ...

... ηλεκτρονικά συστήματα με αυτά του συστήματος ψεκασμού τη στιγμή που, χάρη στη μαζικοποίηση της παραγωγής τους, οι τιμές των ακροφυσίων (μπεκ) που χρησιμοποιούνται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mazikopiisi, mazikopoihsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15