{η}  μαγνησία  Subst.  [magnisia, marnisia, magnhsia]

Ähnliche Bedeutung wie μαγνησία

Noch keine Synonyme

GrammatikGriechische Definition zu μαγνησία

μαγνησία η [maγnisía] : ονομασία χημικών ενώσεων και ιδίως του οξειδίου του μαγνησίου: Θειική μαγνησία.

[λόγ. < αρχ. μαγνησία (λίθος) (< τοπων. Μαγνησία)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μαγνησία

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15