μάντα    [manta]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μάντα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μάντα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μάντα.Griechische Definition zu μάντα

μάντα η.

Είδος μανδύα:
κρεμούν τα τρεβελάδα των απέσω εις τας μάντας (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 880).
[<ιταλ. manta (Καραποτόσογλου 2000:104‑5)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15