λύω Verb  [lio, lyw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu λύω

λύω altgriechisch λύω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λύω

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
λύω
λύω
λύοιμι
-
σύ
λύεις
λύῃς
λύοις
λῦε
οὖτος
λύει
λύ
λύοι
λυέτω
ἡμεῖς
λύομεν
λύωμεν
λύοιμεν
-
ὑμεῖς
λύετε
λύητε
λύοιτε
λύετε
οὗτοι
λύουσι(ν)
λύωσι(ν)
λύοιεν
λυόντων / λυέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
λύειν
λύων
λύουσα
λῦονGriechische Definition zu λύω

λύω [lío] -ομαι Ρ9α μπε. λυόμενος* : (λόγ.) λύνω, κυρίως στις σημ. I3, II1, 2: Λύεται η συνεδρίαση, παίρνει τέλος, τελειώνει. H σύμβαση λύεται, όταν καταγγελθεί και από τα δύο μέρη, ακυρώνεται, παύει να ισχύει. Λύεται η συνέχεια του δέρματος, διακόπτεται. || (στρατ. παράγγελμα): Tους ζυγούς λύσατε, διαλυθείτε.

[λόγ. < αρχ. λύω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback