λυσσάω  Verb  [lissao, lyssaw]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu λυσσάω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie λυσσάω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu λυσσάω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu λυσσάω.Griechische Definition zu λυσσάω

λυσσάω [divsáo] & .2α μππ. λυσσασμένος & λυσσ(ι)αγμένος : 1. προσβάλλομαι από λύσσα: Mας επιτέθηκε ένα λυσσασμένο σκυλί. || (ως κατάρα) μπα, που να λυσσάξεις! [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback