{ο}  λοκατζής  Subst.  [lokatzis, lokatzhs]

Etymologie zu λοκατζής

λοκατζής ΛΟΚ + -τζής


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu λοκατζής

  • καταδρομέας

Ähnliche Bedeutung wie λοκατζής

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu λοκατζής

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu λοκατζής

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu λοκατζής

λοκατζής ο [lokadzís] : 1. στρατιώτης ή αξιωματικός που υπηρετεί στην ειδική μονάδα των ΛΟK (Λόχος Ορεινών Kαταδρομών). [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu λοκατζής

Noch keine Fragen.
Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15