λοιπός -ή -ό Adj.  [lipos -i -o, loipos -h -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
übrig
verbleibend
noch da

Grammatik

  • λοιπός (maskulin)
  • λοιπή (feminin)
  • λοιπό (neutrum)


Griechische Definition zu λοιπός -ή -ό

λοιπός, επίθ.· ελοιπός.

α) Υπόλοιπος:
(Διγ. A 744), (Σεβήρ., Διαθ. 192109
έκφρ. και τα λοιπά = προκ. για όσα παραλείπονται επειδή εύκολα εννοούνται:
(Ιστ. πολιτ. 6621
β) άλλος, πρόσθετος:
τα τερπνά της κάλλη και τα λοιπά χαρίσματα, τά 'χει παρά τας άλλας; (Βέλθ. 679).
Το ουδ. ως ουσ. = (προκ. για αριθμητικές πράξεις) υπόλοιπο:
άφελε από των δʹ αʹ, λοιπόν γʹ (Rechenb. (Vog.) 1148).
[αρχ. επίθ. λοιπός. Πληθ. ουδ. έλοιπα σήμ. ποντ. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback