λογιστής  

  • Buchhalter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός ο υπολογιστής είναι σαράβαλο. Συνέχεια χαλάει.

Ο υπολογιστής είναι καινούργιος.

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το φλασάκι.

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

logistis, lojistis, logisths


Deutsche Synonyme zu: λογιστής

Buchhalter Buchführer


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ λογιστής λογιστές
Genitiv λογιστή λογιστών
Akkusativ λογιστή λογιστές
Vokativ λογιστή λογιστές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15