λεπτο-  

  • Minute-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το λεπτό, ή λεπτόν κατά την παλαιότερη ονομασία του, ήταν υποδιαίρεση διαφόρων ελληνιστικής επιρροής νομισμάτων της Ανατολής, ξεκινώντας από την ρωμαϊκή ...

... Λεπτό είναι μονάδα μέτρησης χρόνου η οποία δεν ανήκει στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, αλλά η χρήση της γίνεται αποδεκτή από αυτό. Το λεπτό ή αλλιώς πρώτο ...

... λέγεται χώνευση. Το λεπτό έντερο προβάτου κατσικιού ή γιδιού είναι το βασικό συστατικό στο κοκορέτσι και το σπληνάντερο. Το λεπτό έντερο ελέγχεται νευρικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lepto-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15