λεπτά  

  • Minuten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Περίμενε πέντε λεπτά, σε παρακαλώ.

Μπορώ να σας απασχολήσω λίγα λεπτά;

Το ρολόι μου πάει δέκα λεπτά μπροστά.

Quelle: ellasevia, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lepta

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15