λείπω  

  • entfernt
    upvotedownvote
  • Fehlen
    upvotedownvote
  • Mir fehlt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Όταν λείπει η γάτα! είναι ελληνική κωμική ταινία του 1962. Πρόκειται για κωμωδία παρεξηγήσεων, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου και σενάριο του ιδίου ...

... Πρότυπο:Μουσικό Όργανο/Συντήρηση/Λείπει η παράμετρος 'εύρος'Πρότυπο:Μουσικό Όργανο/Συντήρηση/Λείπει η παράμετρος 'δείγματα' Τα τύμπανα είναι σύνθετο μουσικό ...

... χειμώνα γίνεται και η εξής αναφορά: «Αν τ’ Αγιού Φιλίππου λείπω, τ’ Άγια των Αγιών δε λείπω, κι αν λείπω τ’ Άγια των Αγιών τ’ Αϊνικολοβάρβαρα είμαι εδώ». Άλλες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lipo, leipw


Deutsche Synonyme zu: λείπω

entfernt fern weit Absenz Fehlen Mangel Defizit Abwesenheit fernbleiben wegbleiben fortbleiben nicht kommen zu Hause bleiben ausbleiben mangeln (es) fehlt an (es) hapert an happern (einer Sache) ermangeln kranken an (es herrscht) ...mangel (es gibt) nicht genug (es gibt) zu wenig(e)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15