λίρα  

  • Goldmünze
    upvotedownvote
  • Goldwährung
    upvotedownvote
  • Währungseinheit verschiedener Länder (z.B. Türkei)
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lira


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ λίρα λίρες
Genitiv λίρας λιρών
Akkusativ λίρα λίρες
Vokativ λίρα λίρες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15