λήθη  (lithi, lhthh)  

Synonyme zu λήθη

λησμονημός

λησμονιά


Beispielsätze λήθη

... τις Ναϊάδες Νύμφες. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η Λήθη ήταν η μητέρα των τριών Χαρίτων. Από τη Λήθη πήραν το όνομά τους μία πηγή και ένας από τους πέντε ...

... στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το δικαίωμα στη λήθη στην εποχή της ...

... εποχή του, αλλά και τις ισχυρές αντιδράσεις που προκάλεσε, περιέπεσε σε λήθη τους αιώνες που ακολούθησαν το θάνατό του, για να επανέλθει στο προσκήνιο ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Vergessenheit

... In den letzten Jahren begannen viele lokale Traditionen in Vergessenheit zu geraten. ...

... Der Skandal um Gammelfleisch ist fast in Vergessenheit geraten, aber verdorbenes Fleisch gelangt noch immer in den Verkauf. ...

... Diese Texte waren gewöhnlich in Latein oder Altgriechisch verfasst. Viele von ihnen versanken in Vergessenheit und jahrhundertelang las sie niemand. ...

Quelle: Esperantostern, PeterR, al_ex_an_der


Weiterführende Links

Griechische Definition von λήθηλήθηWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15