λάμνω  Verb  [lamno, lamnw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie λάμνω

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΛΑΜΝΩ
I row
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λάμνωλάμνουμε, λάμνομε
λάμνειςλάμνετε
λάμνειλάμνουν(ε)
Imper
fekt
έλαμναλάμναμε
έλαμνεςλάμνατε
έλαμνεέλαμναν, λάμναν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λάμνωθα λάμνουμε, θα λάμνομε
θα λάμνειςθα λάμνετε
θα λάμνειθα λάμνουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να λάμνωνα λάμνουμε, να λάμνομε
να λάμνειςνα λάμνετε
να λάμνεινα λάμνουν(ε)
Imper
ativ
Presλάμνελάμνετε
Part
izip
Presλάμνοντας


Griechische Definition zu λάμνω

λάμνω [lámno] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λαϊκότρ.) κωπηλατώ: Έπιασαν τα κουπιά κι άρχισαν να λάμνουν. Πλησίαζαν τη στεριά λάμνοντας με γοργό ρυθμό.

[μσν. λάμνω < αρχ. ἐλαύνω `κινώ πλοίο με τα κουπιά΄ με αποβ. του αρχικού άτ. φων. και τροπή [vn > mn], σύγκρ. αχαμνός < αρχ. χαῦνος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu λάμνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15