λάμνω Verb  [lamno, lamnw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λάμνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λάμνωλάμνουμε, λάμνομε
λάμνειςλάμνετε
λάμνειλάμνουν(ε)
Imper
fekt
έλαμναλάμναμε
έλαμνεςλάμνατε
έλαμνεέλαμναν, λάμναν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λάμνωθα λάμνουμε, θα λάμνομε
θα λάμνειςθα λάμνετε
θα λάμνειθα λάμνουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να λάμνωνα λάμνουμε, να λάμνομε
να λάμνειςνα λάμνετε
να λάμνεινα λάμνουν(ε)
Imper
ativ
Presλάμνελάμνετε
Part
izip
PresλάμνονταςGriechische Definition zu λάμνω

λάμνω [lámno] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λαϊκότρ.) κωπηλατώ: Έπιασαν τα κουπιά κι άρχισαν να λάμνουν. Πλησίαζαν τη στεριά λάμνοντας με γοργό ρυθμό.

[μσν. λάμνω < αρχ. ἐλαύνω `κινώ πλοίο με τα κουπιά΄ με αποβ. του αρχικού άτ. φων. και τροπή [vn > mn], σύγκρ. αχαμνός < αρχ. χαῦνος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback