{η}  λάμια  Subst.  [lamia]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu λάμια

λάμια altgriechisch λάμια


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu λάμια

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie λάμια

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu λάμια

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu λάμια

λάμια η [lámna] Ο25α : 1. μυθικό ανθρωποφάγο τέρας με τη μορφή γυναίκας. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback