{ο}  κόκορας Subst.  [kokoras]

{der}    Subst.
(66)
{der}    Subst.
(7)

Etymologie zu κόκορας

κόκορας Onomatopoetikum (von κο κο)


GriechischDeutsch
Θα ήθελα, στους επικριτές αυτής της συμβιβαστικής λύσης, να αντιπαραθέσω ότι είναι αυταπάτη να πιστεύουμε όπως λ.χ. στους μουσικούς της Bρέμης, όπου ο γάιδαρος, ο σκύλος, η γάτα και ο κόκορας ξεκίνησαν για μια μακρινή χώρα αφού είπαν ότι κάτι καλύτερο από το θάνατο θα βρούμε και αλλού ότι το παραμύθι αυτό έχει κι εδώ εφαρμογή.Ich möchte den Kritikern dieses Kompromisses entgegenhalten, daß es eine Illusion ist zu glauben z.B. wie bei den Bremer Stadtmusikanten, wo Esel, Hund, Katze und Hahn aufgebrochen sind in ein fernes Land, weil sie gesagt haben, etwas besseres als den Tod finden wir überall -, daß dieses Märchen auch hierauf Anwendung findet.

Übersetzung bestätigt

Και ο κόκορας;Und der Hahn?

Übersetzung nicht bestätigt

Η δεύτερη κόκορας hath crow'd,Der zweite Hahn hat crow'd,

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
αλέκτορας
πετεινός
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Hahn
GockelGriechische Definition zu κόκορας

κόκορας ο [kókoras] πληθ. και κοκόροι στη σημ. I : I1. κατοικίδιο πτη νό, το αρσενικό της κότας, που διακρίνεται εύκολα από το κόκκινο λειρί και το πλούσιο, πολύχρωμο φτέρωμά του· ο πετεινός: Kικιρίκου φωνάζει ο κόκορας κάθε πρωί. ΦΡ το / τα φορτώνω* στον κόκορα. ΠAΡ Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει, για τα αρνητικά αποτελέσματα της ασυντόνιστης ομαδικής εργασίας. Σαρανταπέντε Γιάννηδες* ενός κοκόρου γνώση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback