κυριακός  

  • des Gottes
    upvotedownvote
  • des Herren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Κυριακός σε ορισμένους πατριαρχικούς καταλόγους εμφανίζεται ως Κυριλλιανός. Κατά το Δωρόθεο ποίμανε την Εκκλησία του Βυζαντίου δεκαέξι έτη (214 – 230) ...

... Παναγής Κυριακός (1829-1901) ήταν Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων για δύο περιόδους, από το 1870 ως το 1879. Ο Παναγής Κυριακός ήταν γιος ...

... Ο Κυριακός Β΄ ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως την περίοδο 595-606. Διετέλεσε πρεσβύτερος και οικονόμος του ναού της Αγίας Σοφίας και εξελέγη Πατριάρχης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriakos, kyriakos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15