κυριακοδρόμιο  

  • kirchliches Buch mit Interpretationen oder Reden, die sich auf Abschnitte aus dem Evangelium oder Apostel beziehen und die jeden Sonntag in der Kirche gelesen werden
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriakodromio, kiriakothromio, kyriakodromio


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κυριακοδρόμιο κυριακοδρόμια
Genitiv κυριακοδρομίου
& κυριακοδρόμιου
κυριακοδρομίων
& κυριακοδρόμιων
Akkusativ κυριακοδρόμιο κυριακοδρόμια
Vokativ κυριακοδρόμιο κυριακοδρόμια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15