κυοφόρος  

  • schwanger
    upvotedownvote
  • Surrogat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η κυοφορία του ανθρώπου διαρκεί εννιά μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κυοφορία διαρκεί λιγότερο ή περισσότερο, όπως στον ελέφαντα που η κυοφορία διαρκεί ...

... δυνάμεις που κληρονόμησε από το Χάος, και χωρίς τη βοήθεια του Έρωτος, κυοφόρησε τον Ουρανό και τα Όρη. Κατ΄ άλλες μυθολογικές παραδόσεις η Θάλασσα ήταν ...

... Ως παρένθετη μητέρα ορίζεται η γυναίκα που κυοφορεί βρέφος το οποίο προορίζεται για άτεκνο ζευγάρι που δεν έχει τη δυνατότητα τεκνοποίησης. Αν και δεν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kioforos, kyoforos


Deutsche Synonyme zu: κυοφόρος

im (1.-9.) Monat (schwanger) schwanger gravid (ein) Kind erwarten trächtig (bei Säugetieren) guter Hoffnung in Umständen in anderen Umständen (et)was Kleines (ist) unterwegs werdende Mutter (sein) (einen) Braten in der Röhre (haben) (ein) Kind bekommen (ein) Kind kriegen (ein) Kind unter dem Herzen tragen in gesegneten Umständen Zuwachs bekommen Substitut Ersatzmittel Surrogat Ersatz Substitutionsgut

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15