κυματίζω Verb  [kimatizo, kymatizw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu κυματίζω

κυματίζω mittelgriechisch κυματίζω altgriechisch κυματίζομαι κῦμα proto-griechisch *kūmə proto-indogermanisch *ḱewh₁- (φουσκώνω) Lehnübersetzung από τη französisch flotter ή την englisch wave


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu κυματίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κυματίζωκυματίζουμε, κυματίζομε
κυματίζειςκυματίζετε
κυματίζεικυματίζουν(ε)
Imper
fekt
κυμάτιζακυματίζαμε
κυμάτιζεςκυματίζατε
κυμάτιζεκυμάτιζαν, κυματίζαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κυματίζωθα κυματίζουμε, θα κυματίζομε
θα κυματίζειςθα κυματίζετε
θα κυματίζειθα κυματίζουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να κυματίζωνα κυματίζουμε, να κυματίζομε
να κυματίζειςνα κυματίζετε
να κυματίζεινα κυματίζουν(ε)
Imper
ativ
Presκυμάτιζεκυματίζετε
Part
izip
PresκυματίζονταςGriechische Definition zu κυματίζω

κυματίζω [kimatízo] .1α : για κτ. του οποίου η επιφάνεια αναδιπλώνεται κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν της θάλασσας ή της λίμνης όταν αναταράζεται από τον άνεμο: Οι σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα. Οι πράσινοι αγροί / τα στάχυα κυμάτιζαν στο ανοιξιάτικο αεράκι. Tα μακριά μαλλιά της κυματίζουν καθώς τρέχει.

[λόγ. < ελνστ. κυματίζω ενεργ. του αρχ. κυματίζομαι `κινούμαι από τα κύματα΄ σημδ. γαλλ. flotter & αγγλ. wave]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback