κριτικάρω  

  • kritisieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Έκλεψε τον Φεμινισμό” (Who Stole Feminism) (Simon & Schuster, 1994) για να κριτικάρει την δεσπόζουσα τάση στο σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, το οποίο αισθάνθηκε ...

... ίδια στιγμή, οι συντελεστές της φιλοσοφίας αυτής έχουν, ως ένα βαθμό, κριτικάρει τον παραδοσιακό Μαρξισμό για την αποτυχία του να εντοπίσει μια έμφυτη ...

... την υπεράσπιση αναρχικών και φεμινιστικών ιδεών. Οι αναρχοφεμινιστές κριτικάρουν τις ιδέες πολλών από τους παραδοσιακούς αναρχικούς θεωρητικούς όπως οι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kritikaro, kritikarw


Deutsche Synonyme zu: κριτικάρω

bekritteln bemängeln (etwas/jemanden) aufs Korn nehmen auseinandernehmen tadeln bemäkeln kritisieren kritisch betrachten (jemanden) zusammenfalten schelten Anstoß nehmen (an) missbilligen nicht für richtig halten ablehnen verurteilen (einer Sache) ablehnend gegenüber stehen (sich) ablehnend äußern abrücken von die Zustimmung versagen mit Verachtung strafen Position beziehen gegen Stellung beziehen gegen (sich) stören an wenig schmeichelhafte Worte finden (zu / über) böse Zungen (sagen) dagegen sein gegen etwas sein nein sagen zu wenig Verständnis haben (für) (sich) wenig aufgeschlossen zeigen (für) (einer Sache) ablehnend gegenüberstehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15