κριτήριον  

  • Kriterium
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Δημητρακόπουλου μέχρι τον Απρίλιο του 1922 που έγραψε το τελευταίο του έργο "Το Κριτήριον", που ανεβάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, καθ΄ ον χρόνο ο ίδιος χαροπάλευε ...

... αξίωμα αυτό ήταν κληρονομικό. Όλοι οι αρχηγοί των φαρών συγκροτούσαν το "Κριτήριον της Πατρίδος". Το έργο της "κυβέρνησης" αυτής ήταν η συλλογή των φόρων ...

... έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος του 1823, όπου το "Επαρχικόν Κριτήριον Τριπολιτζάς" (είδος δικαστικού οργάνου) αναφέρει ότι "η αποστασία ηκολούθησε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kritirion, krithrion


Deutsche Synonyme zu: κριτήριον

Kriterium Annahme Notwendigkeit Prämisse Grundvoraussetzung Grundannahme Voraussetzung Bedingung Grundsatz Axiom Kondition These Vorannahme Grundlage Vorbedingung Faktor Kennzeichen Merkmal Aspekt Hinsicht Gesichtspunkt Beziehung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15