κριματεύγω  

  • es tut mir leid
    upvotedownvote
  • mein Fehler
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krimatevgo, krimatevro, krimateygw


Synonyme zu: κριματεύγω

Σφάλλω

αμαρτάνω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15