κριματίζω  

  • jemanden dazu bringen eine Sünde zu begehen
    upvotedownvote
  • sündigen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krimatizo, krimatizw


Synonyme zu: κριματίζω

κολάζω

αμαρτάνω

κολάζομαι


Deutsche Synonyme zu: κριματίζω

verstoßen (gegen) sündigen Schuld auf sich laden (sich) versündigen (gegen) schuldig werden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15