κρατών -ούσα -ούν  Adj.  [kraton -usa -un, kratwn -oysa -oyn]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu κρατών -ούσα -ούν

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie κρατών -ούσα -ούν

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu κρατών -ούσα -ούν

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο κρατών (maskulin)
  • η κρατούσα (feminin)
  • το κρατούν (neutrum)


Griechische Definition zu κρατών -ούσα -ούν

κρατών -ούσα -ούν [kratón] Ε12β : (λόγ.) 1. που επικρατεί: H κρατούσα κατάσταση / τάξη / αντίληψη. Tο κρατούν καθεστώς. 2. (ως ουσ.) οι κρατούντες, αυτοί που έχουν την εξουσία.

[λόγ. < αρχ. κρατῶν ὁ, κρατοῦντες οἱ, μεε. του κρατῶ (στη σημ.: `κυριαρχώ΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback