{η}  κουτσουπιά  Subst.  [kutsupia, koytsoypia]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu κουτσουπιά

κουτσουπιά κουτσούπι + -ιά


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu κουτσουπιά

  • μαμουκαλιά
  • δέντρο του Ιούδα

Ähnliche Bedeutung wie κουτσουπιά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu κουτσουπιά

Noch keine ähnlichen Wörter




Griechische Definition zu κουτσουπιά

κουτσουπιά η [kutsupxá] : (λαϊκότρ.) η χαρουπιά.

[κουτσούπ(ι) -ιά, κουτσούπι: `υπόλοιπο κορμού δέντρου κοντά στη ρίζα που μοιάζει με κούτσουρο΄, επειδή τα άνθη της βγαίνουν πολύ κοντά στον κορμό < (;)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback