{το}  κοτσύφι Subst.  [kotsifi, kotsyfi]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu κοτσύφι

κοτσύφι κότσυφας + -ι mittelgriechisch κότσυφος altgriechisch κόσσυφος


GriechischDeutsch
Άλλα (όπως πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες, μπεκατσίνια, περιστέρια, τσαλαπετεινοί, σιταρίθρες, αγριόπαπιες, αγριόχηνες, τσίχλες, κοτσύφια, κορυδαλλοί, σπίνοι, μελισσοφάγοι, κολίμπρια, παγώνια, κύκνοι και άλλα πτηνά που δεν καθορίζονται στην κλάση 01.05).Sonstige (wie Rebhühner, Fasane, Wachteln, Schnepfen, Birkhühner, Haselhühner, Auerhühner, Fettammern, Wildenten, Wildgänse, Krammetsvögel, Amseln und Lerchen, Buchfinken, Meisen, Kolibris, Pfauen, Schwäne und andere Vögel, die nicht unter der Codenummer 01.05 angegeben sind).

Übersetzung bestätigt

Άλλα (όπως πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες, μπεκατσίνια, περιστέρια, τσαλαπετεινοί, σιταρίθρες, αγριόπαπιες, αγριόχηνες, τσίχλες, κοτσύφια, κορυδαλλοί, σπίνοι, μελισσοφάγοι, κολίμπρια, παγώνια, κύκνοι και άλλα πτηνά που δεν καθορίζονται στην κλάση 0105).Andere (wie Rebhühner, Fasane, Wachteln, Schnepfen, Birkhühner, Haselhühner, Auerhühner, Fettammern, Wildenten, Wildgänse, Krammetsvögel, Amseln, Lerchen, Buchfinken, Meisen, Kolibris, Pfauen, Schwäne und sonstige Vögel, die nicht unter der Position 0105 angegeben sind)

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Schwarzdrossel
AmselGriechische Definition zu κοτσύφι

κοτσύφι το [kotsífi] : ο κότσυφας.

[κότσυφ(ας) υποκορ. ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback